Sunday, December 2, 2012

RADHA KRUPA KATAKSHA STAVA RAJA STOTRAM MUSIC RELEASE

RADHA KRUPA KATAKSHA STAVA RAJA STOTRAM MUSIC RELEASE


Devotional Music Release on RAdhA KrshNa by Nannilam Brahmasri V.Rajagopala Ganapadigal at Chennai as part of Caitanya MahAprabhu Jayanti Celebrations on 8th March 2012.

Four Songs on RAdhA KrshNa

Sung by : Bh. Murali and Dr.S.Kannan

Music : Bh. Murali

© Dr.S.Kannan

Sri Radha Krupa Kataksha Stava Raja Stotram
http://www.youtube.com/watch?v=JGFMOC-gua4&feature=plcp

Sri Krishna Krupa Kataksha Stava Raja Stotram
http://www.youtube.com/watch?v=N5JGqtIbrH8&feature=plcp

Barsane Wali Radhe
http://www.youtube.com/watch?v=Uh_3wRRbg7c&feature=plcp

Paramadhan Radhe 

http://www.youtube.com/watch?v=l1Y2dInVlLc&feature=plcp