Tuesday, February 18, 2014

WHAT ARE THE IMPORTANT YOGA MUDRAS ?

The following are the important Yoga Mudrās:
(1) Mahāmudrā
(2) Nabhomudrā
(3) Uddīyānam
(4) Jalandharam
(5) Mūlabandha
(6) Mahābandha
(7) Mahāvedha
(8) Khecarī
(9) Viparītakarī
(10) Yoni
(11) Vajrolī
(12) śakticālanī
(13) Tādāgī
(14) Māṇdukīmudrā
(15) śāmbhavī
(16) Pañcadhāraā
(17) Aśvinī
(18) Pāśinī
(19) Kākī
(20) Mātañgī
(21) Bhujanginī 

Monday, February 17, 2014

WHAT ARE THE TWELVE DIVINE NAMES OF SACRED RIVER GANGA ?

The following are the twelve divine names of the sacred river Gangā:
(1) Nandinī
(2) Nalinī
(3) Sī
(4) Mālatī
(5) Malāpahā
(6) Viṇupādābjasambhū
(7) Gangā
(8) Tripathagāminī
(9) Bhāgīrathī
(10) Bhogavatī
(11) Jāhnavī
(12) Tridaśeśvarī