Monday, February 17, 2014

WHAT ARE THE TWELVE DIVINE NAMES OF SACRED RIVER GANGA ?

The following are the twelve divine names of the sacred river Gangā:
(1) Nandinī
(2) Nalinī
(3) Sī
(4) Mālatī
(5) Malāpahā
(6) Viṇupādābjasambhū
(7) Gangā
(8) Tripathagāminī
(9) Bhāgīrathī
(10) Bhogavatī
(11) Jāhnavī
(12) Tridaśeśvarī