Saturday, August 3, 2019

LYRICS (SLOKA) FOR RADHA'S CORONATION (RAJYABHISHEK) CEREMONY --- RADHAKRISHNA TV SERIAL --- STAR BHARAT

Radha's Coronation (Rajyabhishek) Ceremony

https://www.hotstar.com/tv/radhakrishn/s-1695/radhas-coronation-ceremony/1000231886

12:13 to 13:42

कम्बुग्रीवा च कामाक्षी कुलदीपा च कोकिला ।

कुङ्कुमगौरवर्णा च  कुचकुम्भसमन्विता 
कोटिचन्द्रप्रभा काव्या कोमला कमलोपमा ।
कालातीता च कन्दर्पा  गान्धर्वी गानलोलुपा ॥
करुणासागरी कान्ता कल्याणी कमलानना ।
गोगोपनायकी गौरी  गाननाट्यविशारदा ॥
दयास्वरूपिणी  दिव्या पशुपक्षिप्रियेश्वरी ।
बिम्बोष्ठी चन्द्रकान्ता च चतुष्षष्टिकलेश्वरी ॥
व्रजमण्डल देवी च  वेणुवाद्यविनोदिनी ।
वृषभानुसुताराधा वन्दनीया च सर्वदा ॥
स्वागतं कीर्तिदापुत्रि स्वागतं  व्रजनायिके ।
स्वागतं मधुराधे च स्वागतं स्वागतं सदा ॥


जय जय श्रीराधे