Tuesday, October 31, 2017

पुष्कर वन्दनम्

पुष्कर वन्दनम्
तीर्थराजस्वरूपाय पुष्करस्थिरवासिने
अक्षयपुण्यदात्रे ते श्रीमहाविष्णवे नमः
जय जय श्रीराधे