Sunday, February 12, 2012

SRI RADHA MANGALA SLOKA

मङ्गलं कृष्णकामिन्यै मङ्गलं शुभ मङ्गलम् !
मङ्गलं प्रेमदायिन्यै मङ्गलं शुभ मङ्गलम् !!
मङ्गलं मनमोहिन्यै मङ्गलं शुभ मङ्गलम् !
मङ्गलं मधुराधायै मङ्गलं नित्य मङ्गलम् !!

MangaLam KrshNakAminyai MangaLam Subha MangaLam !
MangaLam PremadAyinyai MangaLam Subha MangaLam !!
MangaLam Manamohinyai MangaLam Subha MangaLam !
MangaLam MadhuRAdhAyai MangaLam nitya MangaLam !!

Subha MangaLam
KrshNa’s most beloved
Bestower of Prema bhakti
Captivator of the mind
Honeyed RAdhA
Nitya MangaLam